Winkelwagen is leeg

Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

PRIJZEN
Specificaties van de prijzen op onze website zijn onderhevig aan gewijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Als de prijzen zijn veranderd doen we uiteraard ons best om je de bestelde artikelen alsnog tegen de originele prijs te leveren, maar dit zal helaas niet altijd mogelijk zijn. We zullen dan een voorstel tot tegemoetkoming doen en vragen om een (gedeeltelijk) prijsverschil te accepteren. De artikelen zijn geprijsd in euro en zijn inclusief 21 procent belasting toegevoegde waarde.

BETALING
The-Border.com accepteert iDeal, MisterCash, Creditcard, Paypal & bankbetalingen als betaalmiddel. We bieden ook de mogelijkheid om te betalen via overschrijving (ook wel ‘Vooruitbetaling per bank). Wij zullen na ontvangst van het orderbedrag op onze bankrekening uw bestelling verzenden..

NAZENDINGEN
We verzenden out-of-stock artikelen zo snel mogelijk, tenzij u aangeven dat u niet wilt dat een item nabesteld binnen 2 dagen na de kennisgeving via e-mail. Bepaalde merchandise verkoop, producten met onzekere beschikbaarheid, items geprijsd onder de $ 10,00 en beëindigde items kunnen niet worden nagezonden. Wij rekenen alleen onze verzendkosten eenmalig per bestelling en zullen u niet twee keer verzendkosten in rekening brengen voor bestellingen met backorders. Backorders verzonden naar internationale adressen of via “Express” verzendmethoden zal verlopen speciale verzendkosten bij elke zending. U kunt uw backorders op elk moment opzeggen door een e-mail te sturen via het contactformulier.

ORDERVERWERKING
Alle op voorraad items zal de volgende dag worden verzonden na het ontvangen van een bericht van uw betaling. Als u het gevoel dat uw bestelling artikelen mist, lees uw factuur rustig na en neem contact op via het contactformulier.
De gekozen verzendmethode is een voorkeur: de uiteindelijke beslissing op welke manier een bestelling wordt verzonden berust bij The-Border.com. De gebruikte verzendmethode kan afwijken van de verzendmethode die is gekozen bij de bestelling.

INTERNATIONALE BESTELLINGEN
The-Border.com verzend over de hele wereld.

RETOURNEREN
Volledige instructies voor het terugsturen van goederen worden afgedrukt op de achterkant van uw factuur. Lees aandachtig deze instructies als je nodig hebt om een ​​item terug te keren. We zullen merchandise aanvaarden rendement dat werd gekocht van The-Border.com binnen 14 dagen na ontvangst. Er is geen restocking fee voor gekwalificeerde rendement. De goederen moeten in nieuwe en ongebruikte staat en in de originele verpakking. Montage, het inspuiten van brandstof door een motor, het installeren van radio-onderdelen in een model, het aansluiten van een accu, het solderen van connectors, het installeren van software of weggooien van het verpakkingsmateriaal zijn enkele voorbeelden van gebruikte artikelen. Accu’s worden niet retour geaccepteerd vanwege de aard van het artikel. 
Wij accepteren geen retourzendingen die worden gefactureerd aan The-Border.com, ongefrankeerde post/pakketten worden in het geheel niet geaccepteerd.

DEFECT RETOURNEREN
Als het item dat u wilt retourneren onbruikbaar is, maar het heeft geen zichtbare schade, wordt het beschouwd als defect. De instructies over hoe dit soort terugkeer verwerken zal variëren, omdat sommige fabrikanten aandringen op de behandeling van defecten direct. Defecte goederen kunnen worden teruggestuurd naar ons, zolang het is in nieuwe en ongebruikte staat. Gebruikte, gebrekkige koopwaar moet direct worden teruggestuurd naar de fabrikant voor reparatie of vervanging. Door de fabrikant geconstateerde gebreken nadat het product is gebruikt vervalt aan de garantie van de fabrikant (waarvan een kopie kan worden verkregen op verzoek van de klant) en zij zullen eventuele problemen direct voor u te behandelen. Als je kunt bepalen dat een product defect is alvorens het te gebruiken, kunnen we in staat om het te accepteren terug voor uitwisseling of terugbetaling; echter, raden we u ons een e-mail sturen alvorens actie te ondernemen.

BESCHADIGDE RETOUREN
Beschadigde retouren kunnen niet worden geaccepteerd Als een zending komt aan je deur met schijnbare transportschade, dan kunt u deze zending het beste weigeren zodat deze retour komt naar ons. Als u al de levering hebt aanvaard en achter transportschade vindt, dan kunt u het beste onmiddelijk met ons bellen. Bewaar al het verpakkingsmateriaal en de artikelen! Als u probeert om de goederen zelf terugkeren, zult u in gevaar brengen onze kansen op het maken van een claim, en u kunt geen krediet krijgen voor de terugkeer.

VRAGEN OF WIJZIGINGEN
Als u een bestelling plaatst bij The-Border.com en informatie nodig heeft of uw bestelling wilt veranderen, dan zijn er een aantal manieren waarop u contact met ons opnemen. Houd er rekening mee dat, omdat we direct na ontvangst van uw bestelling beginnen met de verwerking, wijzigingen niet altijd mogelijk zijn, afhankelijk van hoeveel tijd al is verstreken. U de status van uw bestelling controleren in uw account, de email of door het sturen van een e-mail of contact met ons op te nemen via de telefoon (+31651405126).

GRENZEN VAN VERANTWOORDELIJKHEID
Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor crash schade en / of verlies van kits, motoren, accessoires, enz. Die tijdens de werking van een radiografisch bestuurbare model. In de meeste gevallen is het zeer moeilijk of onmogelijk om te bepalen of crash schade was eigenlijk te wijten aan het falen radioapparatuur of bedieningsfouten. Ook kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gekochte onderdelen die zijn opgenomen in radiosystemen of problemen veroorzaakt door incompatibiliteit tussen radio-componenten, onderdelen en reparaties die niet door onze service center, etc. voltooide Alle producten die we verkopen zijn bestemd voor particuliere consumptie gehouden door onze klanten en zijn niet bedoeld voor wederverkoop. Eventuele gevolgen die voortvloeien uit de wederverkoop van artikelen zijn voor eigen verantwoordelijkheid.

RETOURRECHT
Alle aankopen hebben het recht om binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd te worden. U kunt uw retour per mail melden (u kunt reageren op de bon die bij het bestellen per email is verzonden) en uw pakket gefrankeerd retour sturen naar:
The-Border.com
Hofland 140
3641GJ Mijdrecht
Nederland

Na ontvangst & behandeling van je retour wordt het aankoopbedrag, mits de retour is goedgekeurd, binnen maximaal 14 dagen op je rekening teruggestort. We streven er echter naar om dit binnen 2 dagen af te handelen. 


English

PRICES
Specifications of prices on our website are subject to be changed without further notice. If prices are changed and we will be forced to charge you a higher price than mentioned on the site, you will get a notice first, and you will be asked to send a confirmation if you accept the new price. The articles are priced in EURO and are including 21 percent sales tax.

PAYMENT
The-Border.com several payment methods, including direct bank transfers, PayPal, iDeal, Bancontact, Bitcoin, CreditCard, Przelewy24, Tikkie, GiroPay and of course cash and card payments when picking up your order in our store.
We will ship after receiving the order amount on our bank account or using the selected payment method.

BACKORDERS
We backorder out-of-stock merchandise whenever possible unless you specify that you do not want an item backordered within 2 days after notification by e-mail. Certain sale merchandise, products with uncertain availability, items priced under $10.00 and discontinued items may not be backordered. We only charge our shipping charge once per order and will not charge you twice for orders containing backorders. Backorders shipped to international addresses or via “Express” shipping methods will incur special shipping charges with each shipment. You may cancel your backorders at any time by sending an e-mail.

ORDER FULFILLMENT
All in-stock items will be shipped the next day after receiving a notification of your payment. If you feel that your order is missing merchandise, please carefully read your invoice as your order may have been shipped in two or more shifts and may arrive on two different days.
The chosen shipping method is a preference: The final decision on how an order is shipped is decided by The-Border.com. The shipping method used may differ from the shipping method chosen at the time of the order.

INTERNATIONAL ORDERS
The-Border.com ships all over the world.

RETURNING MERCHANDISE 
We will accept eligible merchandise for return that was purchased from The-Border.com within 14 days of receipt. There is no restocking fee for qualified returns. The merchandise must be in new and unused condition and in its original packaging. Mounting and running fuel through a model engine, soldering connectors, using a battery, installing radio parts in a model, installing software or discarding the packing material are some examples of what constitutes used merchandise. Batteries in any form, shape or size are not accepted for return due to the nature of the item. Paint, spray paint and other consumables cannot be returned.
We do not accept returns that are billed to The-Border.com in any way.

DEFECTIVE RETURNS
If the item you wish to return is inoperable, but has no apparent damage, it is considered defective. The instructions on how to handle this type of return will vary, since some manufacturers insist on handling defects directly. Defective merchandise may be returned to us as long as it is in new and unused condition. Used, defective merchandise should be returned directly to the manufacturer for warranty repair or replacement. Manufacturer defects found after the product has been used revert to the manufacturer’s warranty (a copy of which can be obtained upon customer request) and they will handle any problems for you directly. If you can determine that a product is defective before using it, we may be able to accept it back for exchange or refund; however, we suggest that you send us an e-mail before taking any action.

DAMAGED RETURNS
Damaged merchandise includes items that have been damaged in shipping. If a shipment arrives at your door with apparent shipping damage, please refuse the delivery. If you have already accepted delivery and then find shipping damage, please call our Order Assistance line immediately. Save all packaging material and paperwork; do not throw anything away! If you attempt to return the merchandise yourself, you will jeopardize our chances of making a claim, and you may not receive credit for the return.

QUESTIONS OR CHANGES TO RECENTLY PLACED ORDERS
If you have placed an order with The-Border.com recently and need some information about it or would like to change it in some way, there are a number of ways you may contact us. Please note that since we begin processing your order immediately after receiving it, modifications may not always be possible depending on how much time has already elapsed. You may check on the status of recently placed orders by sending an e-mail or contacting us by phone.

LIMITS OF RESPONSIBILITY
We accept no responsibility for crash damage and/or loss of kits, engines, accessories, etc. incurred during operation of a radio-controlled model. In most cases it is very difficult or impossible to determine whether crash damage was actually due to radio equipment failure or to operator error. Also, we cannot be held responsible for any purchased components that are incorporated into radio systems or problems caused by incompatibility between radio components, parts, and repairs not completed by our service center, etc. All of the products we sell are intended for retail consumption by our customers and are not intended for resale. Any consequences arising out of the resale of merchandise purchased from The-Border.com is the responsibility of the seller, not The-Border.com.

PRICE AND/OR DESCRIPTION CHANGES
All prices, pictures and descriptions on this site and all other The-Border.com publications are subject to change. The-Border.com maintains no responsibility for inadvertent errors. In the event of typographical errors on our site or in our publications, The-Border.com reserves the right to cancel or refuse orders at its sole discretion. Please contact us within 30 days regarding price or promotion discrepancies. The-Border.com attempts to be as accurate as possible. However, The-Border.com does not warrant that product descriptions or other content of this site is accurate, complete, reliable, current, or error-free.

OUR STORE
We don’t just sell R/C products online, we are also open 6 days a week: you’re more than welcome to visit us during our opening hours.

If you have more questions regarding our terms and conditions, please fill out our contact form on this website or mail us at sales@the-border.nl